Welkom op onze schoolwebsite

Vooraanzicht schoolWelkom op de website van vrije basisschool De Buidtelberg Houthalen-Helchteren. De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags -en/of emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen ( adhd, ...) en een type 9 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met autisme.

 

Ondanks de vaak goede cognitieve mogelijkheden ervaren deze kinderen moeilijkheden in hun schools functioneren. Daarom besteden we aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind. We richten ons zowel op de zuiver schoolse situatie als op de emotionele, taal- en motorische ontwikkeling, de eigen belevingswereld en gezinssituatie van elk kind. Met de opvoeding en het onderwijs binnen onze school streven we naar een volwaardige ontwikkeling van de totale persoon, met kansen op terugkeer naar het gewoon onderwijs. We volgen de leerplannen van het gewoon onderwijs en zo streven we de eindtermen na.    

              
De Buidtelberg is een kleinschalige school met 1 kleuterklas en 8 lagereschoolklassen waarin ongeveer 70 kinderen terecht kunnen.

Naast de schoolwerking hebben we ook een uitgebreide GON-werking T3 en T9.

Op deze website laten we u kennis maken met de werking van onze school.

Leerkrachten en directie