GON-werking

Gon-werking T3 en T9

Gon staat voor “geïntegreerd onderwijs”.
Dit houdt in dat leerlingen les kunnen volgen in het gewoon onderwijs met ondersteuning van leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs.
Leerkrachten van de Buidtelberg brengen wekelijks een bezoek aan de leerling in zijn/haar school.
Zij geven ondersteuning op verschillende niveaus: ondersteuning van leerkrachten en ouders van de leerling, begeleiding van de leerling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied, studiebegeleiding, hulp bij het verwerken van de leerstof, hulp in de organisatie, enz….
Er is ook regelmatig contact met het begeleidende CLB, de ouders en eventueel externe diensten.
We begeleiden leerlingen in het kleuter- en lagere school, het middelbaar en in het hoger onderwijs.
De ouders van de leerling mogen zelf kiezen welke school de Gon-begeleiding doet.

 

Vanuit de Gon-werking van de Buidtelberg begeleiden we leerlingen met:

- emotionele-en/of gedragsproblemen (Type 3)
Meestal gaat het hier over de begeleiding van leerlingen die minstens 9 maanden op onze school (De Buidtelberg) hebben gezeten en de overgang maken naar het gewoon onderwijs.
Zij hebben recht op 1 jaar Gon-begeleiding.

- autismespectrumstoornis (Type 9)
Hier begeleiden we leerlingen met een diagnose “autisme” die in het gewoon onderwijs les volgen.
Zij hebben recht op 2 jaar begeleiding per onderwijsniveau (lager of middelbaar of hoger onderwijs) en elk jaar van de kleuterklas.

 

Een Gon-aanvraag gebeurt steeds via het Clb van de school maar voor informatie mag je altijd contact opnemen.

 

Steven Vranken
Gon-coördinator
steven.vranken@buidtelberg.be
011/525717