Hoe gaan we de kinderen leren kennen?

kinderen op boek Copyright (c) 123RF Stock PhotosBij de start van de schoolcarrière in de Buidtelberg bepalen we het niveau van taal en rekenen. Voor het schoolse leren is dit een uitgangspunt. We proberen klasgroepen samen te stellen die zoveel mogelijk gelijk zijn wat het schoolse leerniveau betreft. Dit kan ook betekenen dat kinderen voor een bepaald leervak naar een andere klas gaan.

Naast het schoolse niveau, volgt er ook een algemene functionele screening (aandacht, geheugen, taalontwikkeling, motoriek, ….)van elk kind.
De leerkracht houdt zelf klasobservaties bij van zowel het leerinhoudelijke presteren als het sociaal-emotionele functioneren.

Al deze gegevens worden samen met de klasleerkracht besproken tijdens een eerste klassenraad. Het gaat hier over een multidisciplinaire bespreking op basis waarvan een individueel handelingsplan wordt uitgestippeld. Doorheen het schooljaar wordt elk kind een aantal keren uitgebreid besproken om dit handelingsplan te evalueren en bij te stellen waar nodig.

Op het einde van elk schooljaar wordt het niveau van het schoolse leren geëvalueerd. Deze gegevens worden geïntegreerd in het denken over de klasindelingen naar het volgende schooljaar toe.