Hoe kan men terecht komen en welke weg moet men volgen?

Je kan op verschillende manieren in contact komen met de Buidtelberg.

 

  • Ouders van kinderen met emotionele – en/of gedragsproblemen of autisme kunnen op elk moment vrijblijvend contact opnemen met onze school.
  • Sommige ouders worden naar de Buidtelberg doorverwezen via een psychotherapeutische of medische instantie.
  • De meeste kinderen worden echter naar onze school verwezen door andere scholen, en door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) waarmee zij samenwerken.

Om een kind in de Buidtelberg in te schrijven zijn een attest voor type-3 of type-9 onderwijs en een inschrijvingsverslag absoluut noodzakelijk. Deze documenten moeten via het CLB van de vorige school geregeld worden