Ontwikkelingsvisie

Zoals eerder vermeld is elk kind uniek in zijn “zijn” en dit vraagt om een helder profiel van de emotionele-relationele, psychomotorische en cognitieve functioneringsaspecten van elk kind.
We laten ons hiervoor inspireren door :

* psychodynamische ontwikkelingstheorieën,

* kritische ontwikkelingsbegeleiding,

* mediërende cognitieve therapeutische- en cognitieve gedragstherapeutische inhouden.

Kinderen doen activiteiten in de klas