Programma sociale talenten

Vaak is het zo dat kinderen agressie vertonen door beperkte sociale vaardigheden. Daarom hechten we hier extra belang aan. Om de kinderen sociale vaardigheden bij te brengen, volgen wij op school de mappen van 'sociale talenten', uitgegeven door Averbode.

Elke maand staat er een ander thema centraal:Toneel
- ervaringen delen
- aardig zijn
- samen werken en spelen
- een taak uitvoeren
- jezelf presenteren
- een keuze maken
- opkomen voor jezelf
- omgaan met ruzie

1x per week werken de kinderen in de klas aan dit thema. Elke maand wordt het thema ingeleid door een toneeltje. De 4 personages zijn: juf Norma, Danie, Magda en Wilma. De kinderen komen dan allemaal samen in de turnzaal om samen naar het toneelstukje te kijken. De kinderen in het toneel tonen hoe het wel en niet moet en proberen de leerlingen op een plezante manier sociale vaardigheden aan te leren door ze voor te doen.