Wie werkt er met uw kind?

In de Buidtelberg wordt het leerkrachtenteam ondersteund door een team therapeuten : psychologe, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, ouderbegeleider(pedagoge) en een kinesist. Vanuit de samenwerking met Bethanië Hasselt kunnen we ook beroep doen op een aantal uren ergotherapie.