Wat na school ?

De verwijzing

We houden ons aan een vaste procedure om de overgang naar een andere school zo vlot mogelijk te laten verlopen.

3de trimester

De potentiële schoolverlaters worden vastgelegd. Dit zijn twee groepen: ten eerste de leerlingen die naar het middelbaar gaan (zesde leerjaar af of 12 jaar zijnde) en ten tweede de leerlingen die naar een andere basisschool kunnen gaan (gewoon lager onderwijs of andere b.o.-school).

de leerlingen die naar het middelbaar gaan worden door het clb getest. Ook heeft de clb-medewerker een persoonlijk gesprek met elke leerling. Aan de hand van de testgegevens, van het interview en van de vorderingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied wordt tijdens een klassenraad besloten naar welke school (richting) de leerlingen verwezen worden. Dit besluit wordt als advies doorgegeven aan de ouders.

Voor de leerlingen die naar het basisonderwijs verwezen worden is er een persoongerichte procedure afhankelijk van de leeftijd (van kleuter tot 11-jarige) en van de problematiek (IQ, gedrag) van de leerling.

De laatste schooldagen

We laten ze niet zomaar los… Een school verlaten is niet enkel afscheid nemen maar ook een stap in het onbekende. Dit gaat gepaard met de nodige emoties. Wekenlang worden de leerlingen hierop voorbereid met een feestelijke apotheose tijdens de laatste schooldagen.
En is het dan gedaan?

Neen. Iedere oud-leerling is altijd welkom (tijdens een vrije dag of op het schoolfeest) voor een praatje met de ex-leerkrachten, met de oud-medeleerlingen,… Of ze krijgen bezoek van een gon-leerkracht. We laten ze niet zomaar los.