Wie komt in aanmerking?

We bieden onderwijs aan kinderen met gedrags- en emotionele problemen en aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. 
Bij kinderen met gedragsproblemen worden spanningen in relatie met anderen zichtbaar. Veelal ziet men dan opstandig gedrag. Als school proberen we in te grijpen in dit proces om er voor te zorgen dat relaties met anderen (school, thuis, leeftijdsgenootjes, ...) terug op een positiever spoor kunnen komen.
Kinderen met emotionele problemen gaan spanningen eerder internaliseren. Hier toe behoren o.a. kinderen met een depressie of depressieve stemming, getraumatiseerde kinderen, enz..
Bij de tweede groep van kinderen in onze school ligt de kern van de moeilijkheden in de ontwikkeling zelf. We situeren ons dan op het domein van de ontwikkelingsstoornissen. Het conflict tussen de eisen van de omgeving en hun mogelijkheden om hieraan te voldoen, leidt bij deze kinderen vaak tot gedrags- en emotionele problemenen met daarnaast ook leerproblemen. In deze groep situeren we de kinderen met aandachtsstoornissen (ADHD), niet-verbale verwerkingsstoornissen (NLD), geheugenproblemen, motorische uitvoerings- en ontwikkelingsproblemen (dyspraxie), zelfsturende realisatieproblemen (executieve stoornissen), autismespectrumstoornisen (ASS), ….

Een groot aantal van onze leerlingen heeft een diagnose ASS. Specifiek voor de ondersteuning en begeleiding is er een interne begeleidster voor kinderen met ASS werkzaam in onze school.
 
Vaak leiden bovenvermelde problemen ook tot leerproblemen in het verwerken van de schoolse leerstof, zoals rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast kunnen problemen op schools vlak ook veroorzaakt worden door primaire leerstoornissen. Hierbij denken we aan dyslexie, dyscalculie, dysgrafie en dysorthografie.