Welkom op onze schoolwebsite

Vooraanzicht schoolWelkom op de website van vrije basisschool De Buidtelberg Houthalen-Helchteren. De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags -en/of emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen ( adhd, ...) en een type 9 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met autisme.

 

Ondanks de vaak goede cognitieve mogelijkheden ervaren deze kinderen moeilijkheden in hun schools functioneren. Daarom besteden we aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind. We richten ons zowel op de zuiver schoolse situatie als op de emotionele, taal- en motorische ontwikkeling, de eigen belevingswereld en gezinssituatie van elk kind. Met de opvoeding en het onderwijs binnen onze school streven we naar een volwaardige ontwikkeling van de totale persoon, met kansen op terugkeer naar het gewoon onderwijs. We streven daar waar mogelijk de eindtermen van het gewone onderwijs na.    

              
De Buidtelberg is een kleinschalige school met 1 kleuterklas en 8 lagereschoolklassen waarin ongeveer 70 kinderen terecht kunnen.

Op deze website laten we u kennis maken met de werking van onze school.

Leerkrachten en directie

 

Info omtrent inschrijvingen schooljaar 2024-2025.

Deze starten op vrijdag 1 maart 2024 om 8u00. 

Goed om te weten.  Ze verlopen chronologisch.  Wie eerst inschrijft, komt eerst aan de beurt.

Indien jullie op voorhand onze school willen bezoeken, kan dit door een afspraak te maken.  Let wel op, dit is geen garantie op een plekje.