Het kind in zijn context

Een kind op onze school is geen losstaand gegeven, maar maakt steeds deel uit van zijn/haar context. We vinden het belangrijk om in verbinding te staan met het gezin /opvoedingsverantwoordelijken om zo optimale groeikansen tot stand te kunnen brengen.