De klas als veilige uitvalsbasis.

Springend kind
In onze school kiezen we voor kleine klasgroepen. Elke klasgroep bestaat uit maximaal 10 leerlingen.  Deze kleine groepen geven ons meer kans om de nodige aandacht te schenken aan het kind als individu. Op deze manier proberen we elk kind beter te begeleiden op zowel het leerinhoudelijke als op het socio-emotieel en gedragsmatige vlak. De pijlers structuur en warmte staan centraal in het klasgebeuren. Deze preventieve maatregelen brengen heel wat rust bij een groot aantal kinderen (zie ook pedagogisch klimaat). In onze klaswerking houden we zoveel mogelijk rekening met de noden van elk kind. Dit betekent dat we daar waar nodig individueel bijsturen, differentiëren, herhalen en hulpmiddelen gebruiken. 
Iedere leerling draagt in de school pantoffels. Op die manier proberen we klassituatie dichter aan te laten leunen bij de (vertrouwde) thuissituatie.