De klas als veilige uitvalsbasis.

Algemeen:Springend kind
In het klasgebeuren wordt er een strikte structuur toegepast. De structuur wordt in combinatie met warmte voor ieder kind gebracht. Deze preventieve maatregelen brengen heel wat rust bij een groot aantal kinderen. Een positieve beloning is dan ook een belangrijk aspect in het klasgebeuren.
De ontwikkeling op schools gebied is harmonieus verdeeld over alle leergebieden. Denkontwikkeling trainen vinden wij ook heel belangrijk in de volledige ontwikkeling van het kind.
Meer info hierover vind je in het hoofdstuk " onderwijsinhoudelijk aanbod en ontwikkelingsvisie Wat is de Buidtelberg?".

Kleine klasgroepen
De klasgroepen zijn kleiner dan in het gewone onderwijs. Er zijn maximum 10 leerlingen in elke klasgroep. Door deze kleine groepen kan er veel meer aandacht geschonken worden aan het kind als individu. Het kind kan hierdoor beter begeleid worden op leerinhoudelijk vlak en op sociaal en gedragsmatig vlak.
   
Rapporten en toetsen
Leerlingen krijgen op regelmatige basis toetsen, deze worden ook steeds meegegeven zodat ouders de vooruitgang van hun kinderen kunnen volgen. Op het einde van elke semester wordt er een rapport voor iedere leerling gemaakt. Hierin worden de leerlingen op schools en gedragsmatig vlak geëvalueerd.

Info-overdracht
Bij de aanvang van een nieuw schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatief gesprek rond de specifieke klaswerking. Ook worden hier de gewoontes van de school kenbaar gemaakt. Op het einde van ieder semester is er een uitvoerige bespreking , met de ouders waarbij zowel de leerresultaten als de sociaal emotionele vorderingen van het kind worden besproken.