Het onderwijsinhoudelijk aanbod

In de Buidtelberg staan we stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot “goede” mensen. Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Door ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur in volgende leergebieden:

 

  • Nederlands (ook tweede taal)

  • wiskundige initiatie en wiskunde

  • wereldoriëntatie

  • lichamelijke opvoeding

  • muzische vorming

  • leergebiedoverschrijdende thema’s

  • leren leren

  • sociale vaardigheden

  • godsdienst