Procedure voor schoolverlaters

In de loop van het eerste semester informeert het CLB de ouders per brief over de structuur van het secundair onderwijs en bezorgt het CLB de ouders een vragenlijst met info over hun kind (interesses, schoolvoorkeur,...). Op het einde van het eerste semester wordt een oriënteringsklassenraad georganiseerd. Hier wordt een advies geformuleerd voor elke schoolverlater. Dit advies wordt aan de ouders doorgegeven door het CLB en/of de school. Het CLB zal bij het oudercontact van januari ook aanwezig zijn zodat ouders met vragen rond de oriëntering van hun zoon/dochter hiervoor terecht kunnen. In de loop van het tweede semester worden de leerlingen die naar het secunair onderwijs gaan op school door de leerkracht voorbereid en geïnformeerd over de structuur van het secundair onderwijs. Ook worden er (op maat van het kind) schoolbezoeken gepland zowel naar het gewoon secundair onderwijs als naar het bijzonder secundair onderwijs. 

De laatste schooldagen

We laten ze niet zomaar los… Een school verlaten is niet enkel afscheid nemen maar ook een stap in het onbekende. Dit gaat gepaard met de nodige emoties. Wekenlang worden de leerlingen hierop voorbereid met een feestelijke apotheose tijdens de laatste schooldagen.
En is het dan gedaan?

Neen. Iedere oud-leerling is altijd welkom (tijdens een vrije dag of op het schoolfeest) voor een praatje met de ex-leerkrachten, met de oud-medeleerlingen. We laten ze niet zomaar los.