Weetjes

Jaarlijks terugkerende activiteiten op vlak van sport, spel en cultuur
Kinderen in de sneeuw
Tijdens het schooljaar worden meerdere sportactiviteiten aangeboden, die aangepast zijn aan de leeftijd en het niveau van de kinderen. Deze activiteiten zijn o.a. schaatsen, ‘rollebolle’ voor de kleinsten, ‘kronkeldidoe’ voor de eerste graad, ‘alles met de bal’ voor de tweede graad en de ‘doe aan sport beurs’ voor de derde graad. Op het einde van het schooljaar wordt er ook een sportdag georganiseerd voor de hele lagere school, behalve voor de kleuters.   Ook gaan de kinderen een aantal keer per jaar naar het cultureel centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bosklassen

BoisklassenDe kleuters en de leerlingen van de eerste graad gaan jaarlijks 3 dagen op bosklassen. Hier wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid, geborgenheid, verbondenheid, samenspel, …. De kinderen leren elkaar beter kennen in een andere omgeving dan ze gewoon zijn. Er wordt steeds een thema uitgewerkt, en er worden allerlei leerrijke en sportieve activiteiten aangeboden.

 

 

 

 

Openluchtklassen
Op de boerderij
Leerlingen van de tweede graag gaan drie dagen tot één week per schooljaar naar de zee, naar de boerderij, op fruitklassen, mijnklassen of  sportklassen. Buiten het opdoen van kennis over deze onderwerpen, wordt er tijdens deze week een enorme nadruk gelegd op het “samen”zijn. Eén week samenleven met elkaar en bij elkaar vraagt van ieder van ons een inspanning.    

De voettochten

Sinds 1986 organiseert onze school om de twee jaar vijfdaagse voettochten voor leerlingen vanaf 10 jaar. Tijdens de voettocht wandelen een achttal leerlingen en twee begeleiders, die allen hun eigen bagage meedragen in een rugzak, dagelijks ongeveer 13 kilometer. De leerlingen zorgen voor alles: het uitstippelen van de wandelroute, de aankoop van etenswaren, het bereiden van maaltijden, het beheren van het budget,…. De nacht wordt doorgebracht in vooraf gehuurde jeugdlogies. De vele waarnemingen onderweg leiden tot waardevolle leerervaringen. We hopen dat door deze voettochten de verantwoordelijkheidszin en de sociale capaciteiten van de leerlingen geoefend worden. En vooral krijgen ze de kans om succeservaringen te beleven.
De klas- en groepsprojecten met voorstelling in groep.

Meerdere keren per jaar wordt er in enkele klassen gewerkt aan een project. De inhoud van de leerstof wordt dan aangepast en de leerlingen leren gedurende twee weken heel veel over het project. Als afsluiter kunnen de klassen een voorstelling doen van de dingen die ze geleerd en gemaakt hebben. De leerlingen van de andere klassen worden uitgenodigd om te komen kijken naar dit alles.

SpeelplaatsDe speelplaats

De speelplaats werd opgedeeld in 3 zones, waar telkens een leerkracht toezicht houdt. Er worden spelen aangeboden zoals voetbal, basket, vrije balspelen, … en er staan enkele speeltuigen. Voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad is er een apart speeltuintje voorzien. Zo kunnen ze steeds een veilig plekje opzoeken als ze daar nood aan hebben. Als er zich problemen voordoen en de leerkracht wil een kind even een time-out aanbieden, neemt het kind plaats op een van de genummerde plekjes die daarvoor voorzien werden. Deze genummerde tegels worden ook gebruikt wanneer de leerlingen na de speeltijd een rij moeten vormen bij hun klas.    

De klassen

In de klas wordt er een duidelijke structuur gehanteerd waardoor er voor ieder kind een goede leeromgeving te gecreërd wordt. Iedere leerling draagt in de school pantoffels. Op die manier proberen we klassituatie dichter aan te laten leunen bij de (vertrouwde) thuissituatie.
De ruimere omgeving

Naar aanleiding van een bepaalde les of thema kunnen de leerkrachten met de leerlingen van hun klas te voet een winkel, moskee, kerk, kerkhof, … bezoeken in de omgeving van de school. Ook gaan de klassen om de beurt naar de bibliotheek om boeken te gaan lenen.

Milieuzorg Op School (MOS)

MOS is een milieuzorgproject van de Vlaamse overheid. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgstysteem uit te bouwen. Met behulp van Mobilim-subsidies heeft onze school fietsen aangekocht om fietsvaardigheden te oefenen, het fietsen te stimuleren en schooluitstappen te doen. Op deze manier verminderen we de luchtvervuiling.

 Verkeer op school

Onze school neemt jaarlijks deel aan Het Grote Voetgangersexamen, De Grote Verkeerstoets en Het Grote Fietsexamen. Onze school heeft dankzij deze initiatieven een zilveren medaille “Verkeer op school” gekregen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.