Wie werkt er met uw kind?

In de Buidtelberg wordt het leerkrachtenteam ondersteund door een team therapeuten : psychologen, logopedisten, orthopedagoge (ouderbegeleider) .