CLB en (semi)residentiële opvang

CLB

Er is een belangrijke samenwerking met het CLB. Voor meer informatie over de werking van het CLB verwijzen we jullie graag naar onderstaande link.
CLB REGIO Hasselt,
Jan Palfijnlaan 2,
3500 hasselt
Tel. (0032) 011/37 94 90
Fax. (0032) 011/37 94 99
hasselt@vrijclblimburg.be   

http://www.vclblimburg.be/

 

MFC Bethanië campus Hasselt

Er bestaat een samenwerking tussen Buidtelberg en MFC Bethanië campus Hasselt. Zij staan in voor de (semi-)residentiële opvang en behandeling van kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen. Voor de opname in MFC Bethanië Campus Hasselt is een goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VAPH) vereist.
 
MFC Bethanië

Campus Hasselt
Brugbemdenstraat 1
3500 Hasselt
011/27 84 22

http://www.bethanie.be/