Copyrights

Nederlands

Inhoud van deze website.

Deze website verschaft inlichtingen over basisschool De Buidtelberg en is bestemd voor het Belgische en Nederlandse publiek.  De website bevat geen beweringen over de voordelen of prestaties van een dienst, product of commerciële dienstverlening. De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen. Ze kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses of het behandeling van een opvoedkundig of schoolgebonden probleem. De op deze website verschafte informatie is bestemd om de rechtstreekse relatie tussen de school en haar personeel en de (potentiële) gebruikers  te verbeteren, niet om deze te vervangen.

Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties.

Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld naar Belgische wetgeving. De rechtbanken te Hasselt zijn bij uitsluiting bevoegd voor elk geschil verband houdende met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten.  Indien uw rechten aangetast worden door de opname van teksten, foto's, namen of gelijk welke andere vermeldingen op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd wordt. Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om de gebruikte bronnen zo correct mogelijk te vermelden en de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te maken als kan. Voor alle info info@buidtelberg.be

Links naar andere sites.

De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. De makers van deze website kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites van derden.

Copyrights

Al de informatie op deze website is gebonden aan copryrights. Voor educatieve, pedagogische en sociale doeleinden die geen commercieel oogmerk hebben , mag al het materiaal dat niet van externe bronnen werd overgenomen, vrij gebruikt worden mits correcte bronvermelding van deze website en de eventuele externe oorspronkelijke bronnen vermeld op deze website  geldend via de Creative Commons voorwaarden.

Foto's : een aantal foto's op deze website zijn copyright free stockfoto's van volgende websites. Indien u de foto's wenst te gebruiken, richt u dan tot onderstaande aanbieders.

http://www.stockvault.net/photo/
http://office.microsoft.com/en-us/images/
http://www.stockfreeimages.com/

Deze werden aangevuld met foto's van activiteiten van kinderen van de school.   De foto's van de kinderen van de school mogen derhalve niet gebruikt worden zonder toestemming van de directie en de ouders.

 

Voor meer info i.v.m. copyrights van teksten en foto's neem contact op info@buidtelberg.be

English

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes. The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please give a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don't have problems with it, we will thank you for your interest and kindness. For any problems with copyright contact info@buidtelberg.be