Algemene werking

kinderen op boek Copyright (c) 123RF Stock Photos

De kinderen in onze school hebben het vaak moeilijk gedragsmatig en emotioneel. Dit kan ook een invloed hebben op hun schools functioneren. We proberen het gedrag en de gevoelens van elk kind steeds te begrijpen vanuit hun problematiek, zodat kinderen zich begrepen voelen. Vertrekkende vanuit de competenties van elk kind zoeken we samen naar wat hij/zij nodig heeft om als persoontje te groeien en dit ook in relatie met anderen. 

Bij de start van de schoolcarrière in de Buidtelberg bepaalt het multidisciplinaire team wat de noden zijn van het kind, op socio-emotioneel en leerinhoudelijk vlak. We baseren ons hiervoor op informatie vanuit de intake, kinderpsychiatrische verslagen, info van het CLB, info van de vorige school en eigen observaties/onderzoeken. 

Op de klassenraad wordt vervolgens een handelingsplan opgesteld. 

 

Doorheen het schooljaar wordt elk kind een aantal keren uitgebreid besproken om dit handelingsplan te evalueren en bij te stellen waar nodig.