Sociale talenten

Vaak is het zo dat kinderen moeilijk gedrag vertonen door beperkte sociale vaardigheden.  Om de kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, werken we met de hele school maandelijks aan een thema,

Elke maand staat er een ander thema centraal:Toneel
- ervaringen delen
- aardig zijn
- samen werken en spelen
- een taak uitvoeren
- jezelf presenteren
- een keuze maken
- opkomen voor jezelf
- omgaan met ruzie

Elke maand wordt het thema ingeleid door een toneeltje. De 4 personages zijn: juf Norma, Kenhet, Magda en Wilma. De kinderen komen dan allemaal samen in de turnzaal om samen naar het toneelstukje te kijken. De kinderen in het toneel tonen hoe het wel en niet moet en proberen de leerlingen op een plezante manier sociale vaardigheden aan te leren door ze voor te doen. In de klas wordt daarna verder aan dit thema gewerkt.