Speelplaatsproject

Naast de rust in de klas is het ook belangrijk dat de kinderen leren samen spelen zodat ook de speelplaatsmomenten goed kunnen verlopen.
We hebben op school een goed uitgewerkt 'speelplaatsproject.' We willen de kinderen leren nadenken over hun sociaal gedrag zodat ze op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan. Bij conflictjes op de speelplaats worden kinderen gestimuleerd om na te denken over de situatie aan de hand van een ABC schema (Wat is er gebeurd? Wat voelde ik? Wat dacht ik? Hoe kan ik het de volgende keer beter doen? ....). Dit wordt nadien ook steeds met de kinderen besproken zodat ze uit elke situatie kunnen leren.

speelplaats