Speelplaatsproject

We hebben op school een goed uitgewerkt 'speelplaatsproject.' Naast de rust in de klas is het immers ook belangrijk dat de kinderen leren samen spelen zodat ook de speelplaatsmomenten goed kunnen verlopen.
De speelplaats werd opgedeeld in 3 zones, waar telkens een leerkracht toezicht houdt.  Op de speelplaats worden duidelijke regels en afspraken gemaakt. Er worden spelen aangeboden zoals voetbal, basket, speelgoed van de maand … en er staan speeltuigen. Voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad is er een apart speeltuintje, fietsjes voorzien. Zo kunnen ze steeds een veilig plekje opzoeken als ze daar nood aan hebben. Als er zich problemen voordoen kan de leerkracht een kind even een time-out aanbieden om tot rust te komen.   We willen de kinderen op zo'n momenten leren nadenken over hun sociaal gedrag zodat ze op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan. Bij conflictjes op de speelplaats worden kinderen gestimuleerd om na te denken over de situatie aan de hand van een ABC schema (Wat is er gebeurd? Wat voelde ik? Wat dacht ik? Hoe kan ik het de volgende keer beter doen? ....). Dit wordt nadien ook steeds met de kinderen besproken zodat ze uit elke situatie kunnen leren.

speelplaats